Osiedle Unii Europejskiej Koszalin

Zaświadczenie – Orlik UE

Każdy nieletni zawodnik musi mieć ze sobą podczas imprez sportowych organizowanych na Orliku przy ul. Holenderskiej w Koszalinie wydrukowane i wypełnione oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu – OBOWIĄZKOWO ‼️


Oświadczenie (.pdf)

POBIERZ i wydrukuj