Smutny dzień dla naszego miasta…

Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar tragedii w koszalińskim escape room`ie… [*] [*] [*]