Osiedle Unii Europejskiej Koszalin

ORLIK – plan pracy

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zasad funkcjonowania naszego Orlika przedstawiamy popołudniowy plan pracy, uwzględniający zajęcia klubów i innych podmiotów w ramach ich umów z operatorem Orlika czyli ZOS Koszalin. Na naszą prośbę plan uwzględnia oczywiście czas w godzinach popołudniowych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców naszego osiedla. Godziny poranne i południowe są oczywiście wolne dla nas mieszkańców.
Pracę Orlika koordynują jego opiekunowie Jarosław Piotrowski oraz Sebastian Tałaj. W wypadku problemów z jego funkcjonowaniem prosimy o zgłaszanie uwag do w/w Panów ew. na priva do nas na profil. ⚽️?????⛹️‍♀️?‍♀️?‍♂️